- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sai Bờ

Sai Bờ (*)


Sáng lão nhão chếch meo**
Ngồi bâng khuâng trước máy
Nhớ bóng người đưa thư

Nhà vắng lặng như tờ
Tiếng chuột kêu tách tách
Gậm mấy dòng thông tin

Vẫn là chuyện nắng mưa
Chuyện nhức đầu, xổ mũi
Cứu khái niệm hiện sinh

Mạng xa-lộ-viễn-thông
Nối đường xa lại gần
Kéo đường gần ra xa

Thời gian thì cứ lướt
Nhanh hơn tiếng thở dài
Va vào khói sương……tan.

(đầu 3, không 7)

* Cyber
**Check mail

bài đã đăng của Biển Bắc