- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cho mai sau

Vàng sẽ là vàng

Thau sẽ là thau
Quyền tối thượng chỉ dành cho độc giả
Và thời gian sẽ dũa mài tất cả
Những râu ria sơn phết màu thơ
 
Một trăm năm vẫn có kẻ chờ
Tiếng tri âm vọng trầm qua vách núi
Giọt nước mắt sẽ mặn tình nóng hổi
Bắt gặp trên đời hồn phách kẻ tiêu dao
 
Vàng sẽ là vàng
Thau sẽ là thau
Khi ngọn lửa cuối cùng đuổi tới
Trên cánh đồng thi ca đầy tro bụi
Kẻ mất người còn thương nhớ tóc tơ xưa
 
Không phải bây giờ là lúc a dua
Tiếng vỗ tay chỉ dành cho nghi thức
Những câu thơ tiềm tàng nội lực
Tự biết mình sẽ đứng ở đâu
 
Vàng sẽ là vàng
Thau sẽ là thau
Khi những mảnh hồn mở tung ra gió
Bốn hướng trời coi như bỏ ngõ
Tự do, tự do reo thổi giữa đời.

bài đã đăng của Nguyễn Hữu Thụy