- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

vô đề

bóng tối là một chất khí màu đen
qua những đôi mắt nhắm

cũng là một chất lỏng uống được
cho những kẻ mất ngủ

khi nhà thơ chết đi
người ta tìm thấy trong máu hắn
bóng tối ấy 

tặng những "tín đồ" café

bài đã đăng của Đặng Thơ Thơ