- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tấu khúc cho những bước lạc

 

 

 

1

Lần trí nhớ
tôi bước theo mùi hương thiên lý
men góc tường vôi trắng
giàn hoa giấy mầu hồng

tôi đẩy cửa
a, nhà tôi đây
căn phòng lầu hai bỏ trống
chiếc bàn học gầy gò
trên mặt bàn ngày xưa tôi khắc trái tim và mũi tên xuyên ngang
đánh dấu một cuộc tình thơ dại

 

2

Tôi cứ tưởng yêu nhau
tôi nói em yêu
em nói anh yêu
là đủ
cho đàn sẻ trên sợi dây điện chùng chình
bay lên
bắc cầu
cho chúng mình bước từng bước chông chênh
gặp nhau ôm nhau hôn nhau
không sợ ngã
và quên cho bằng hết những mai sau

tôi cứ tưởng theo đúng bảng chỉ đường
chỗ rẽ trái, tôi rẽ
chỗ rẽ phải, tôi rẽ
bảng stop, tôi ngừng
bảng báo có trường học, tôi giảm tốc  độ
bảng bảo hãy coi chừng, tôi trương mắt
cẩn trọng với mọi cuộc đời
như chính cuộc đời tôi

 

3

Thế nhưng sao
tôi vẫn nói em yêu nghe em đáp anh yêu
đàn sẻ bây giờ lại nhớn nhác
cầu năm xưa rụng
như những quả sung
chân tôi đạp hụt—dưới là khoảng không
tôi cũng rơi như một lần quá lứa

thế nhưng sao
trong căn phòng trống
tôi thấy trên mặt chiếc bàn vẫn còn trái tim
với mũi tên xuyên ngang
máu bây giờ nhỏ thật

 

4

Bảng rẽ trái, tôi rẽ phải
và ngược lại
Bảng bảo stop, tôi đi
bảng bảo coi chừng—tôi nhắm mắt đạp ga
cho xe chồm lên
trên vực bờ
bước lạc

 
(12/2010)

 

 

 

.

bài đã đăng của Nam Dao