- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tựa

 

 

 

nắng tựa vào chiều. Thu tựa vào lá. Chúa tựa vào Đức tin. Nhân dân tựa vào lịch sử

lịch sử mang bao nhiêu khuôn mặt? Trát phấn tô son. Xanh xanh đỏ đỏ. Khi mờ khi tỏ. Méo mó

muốn khóc cho ra khóc. Cười cho ra cười. Cháu nhận ra Bà. Con nhận ra Mẹ. Anh nhận ra Em. Chúng ta nhận ra nhau. Như đã có

đừng lò dò mày mò giống những kẻ mù kiếm tìm nhau trong bóng đêm dày đặc

ngày tựa vào nắng. Đêm tựa vào trăng. Cây tựa vào đất. Người tựa vào người. Linh hồn tựa vào Số phận. Lịch sử tựa vào Sự thật

xanh như lá. Trong như nắng. Trắng như mây

đơn độc
Em

tựa vào
mỏng mảnh
yêu

Anh

 

 

 

.

bài đã đăng của Vũ Thanh Hoa