- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Anh đồng nát và chị hàng xén

 

 

 

như một kẻ đói cơm
tôi đói những con đường
gõ leng keng câu thơ
qua đầu làng cuối bãi
mua những mảnh vỡ người
cho vào quang gánh một đời tôi

mảnh đồng nát
mang về giác mơ lấp lánh
một ngày đời hoàn nguyên

sợ hãi cái nghèo
em bày biện bên chợ đời
những đậu đỏ đậu đen
nếp tẻ
muối vừng
khoai vàng khoai tím
chữ lường gạt từ nghĩa đen
bắt đầu có thêm nghĩa bóng

ngày ta gặp nhau
tôi bắt đầu học được
cách lập ngôn  hàng xén
và em thì ôm ấp giấc mơ xanh những rỉ đồng
chợ mùa xuân
rộn ràng họp giữa mùa đông

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị