- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hình ảnh nghệ thuật trong tuần 25 – 31.10.2010: nghệ sĩ Nguyễn Việt Hùng

 
NVH - Vo de

Nguyễn Việt Hùng (1957 – )
Vô Đề (2004)
Sơn dầu trên vải
36 x 36 in. (91 x 91 cm)

bài đã đăng của Nguyễn Việt Hùng