- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bao giờ bằng chị bằng anh

 

 

 

cậu bé
lúc mới lớn lên
đứng vừa háng mẹ
ngửi cái gì
cũng bay mùi cứt đái

ngày chớm dậy thì
đứng ngang ngực mẹ
ngửi con người
chỉ nghe thơm mùi sữa tươi

chẳng biết bao giờ
mới cao
bằng anh
bằng chị

giọt nước mắt
không có màu
không có mùi
làm sao ngửi dược

từ đó
có những
bé con
cho đến muôn đời

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị