- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mỹ Lợi!

Mỹ Lợi! Đất ma không bén mảng
Cây suy dinh dưỡng, tiếng chim khàn
Thoáng thấy bọn ta về dựng lán
Bên dòng kênh đục đỉa hân hoan

Mỹ Lợi! Mỹ Lợi! Đất khỉ ho
Không ai mong ước dựng cơ đồ
Thiên hạ lôi tù về cải tạo
Đất già, sức trẻ ai cao cơ!

Mới trổ vài chiêu tay dộp rát
Đất bốn nghìn năm quả gan lì
Bao nhiêu lưỡi cuốc, lăn méo, mẻ
Lưỡi ta, may quá, chưa hề chi!

Mỹ Lợi đất như đống sắt gỉ
Nước hoai bùn cỏ, gió tanh mùi
Ngày ta ôm đất vật, mệt nghỉ
Tối gõ nồi ca cho nó vui!

Có đứa vô ưu nằm đã ngáy
Hiếm khi ta thấy giấc mơ hiền
Phải chi có tiếng gà thôn gáy
Để thấy đời chưa đến đỗi quên

Mỹ Lợi mùa hè lò luyện sắt
Đôi thằng lòng yếu lưỡi cong queo
Những cơn mưa như cầm lu hắt
Giữa ruộng ta như đám bọt bèo!

Mỹ Lợi! Chao ôi mùa nước nổi
Tưởng trong chớp mắt biển thay dâu
Lán như thuyền Nô-ê cứu rỗi
Lềnh bềnh chẳng biết sẽ về đâu!

Hà Nguyên Dũng

bài đã đăng của Hà Nguyên Dũng