- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giới thiệu sách – Dựa Hơi Bè Bạn 2

Dựa Hơi Bè Bạn – tập 2
Tác giả Luân Hoán đã luận về tựa đề Dựa Hơi Bè Bạn trong tập 1 như sau:


Dựa là động từ biểu thị động tác tựa vào một vật gì, một người nào, với mục đích để cho khỏi ngã, để được đi, đứng vững vàng, hoặc ngồi an toàn, thoải mái. Hơi là danh từ chỉ chất khí toả ra, xông lên, bốc ra, lan ra…từ nguồn nào đó. Hơi dùng ở đây có nghĩa là hơi thở của con người… Dựa Hơi có nghĩa đen là vịn vào một thế lực, một uy tín, một danh giá của một người khác, để cho mình được thơm lây, được oai hơn, đúng như câu tục ngữ dựa hơi hùm vểnh râu cáo. Nghĩa bóng hay lối giải thích ngụy biện ở đây là dựa vào hơi thở, sức sống của người khác để ăn theo, hưởng theo một loại lợi tức nào đó. Với cuốn sách này, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng.

Dựa Hơi Bè Bạn tập 2, Hồi Ký rời của Luân Hoán (nxb Nhân Ảnh, 2007), một tuyển tập gồm những bài viết về Nguyễn Văn Xuân, Võ Phiến, Vĩnh Điện, Hoàng Xuân Sơn, Châu văn Tùng, Nguyễn Sao Mai, Nhật Ngân, Bé Ký, Hồ Thành Đức, Phan thị Trọng Tuyến, Nguyễn Mộng Giác, Trần Hoài Thư, Trần Mộng Tú, Trịnh Cung, Đỗ Quý Toàn, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Nguyễn Vy Khanh, Thái Tuấn, Trường Kỳ.

Cũng như Dựa Hơi Bè Bạn 1, đây là những chuyện có thật, không hư cấu, không vẽ vời, những kỷ niệm giữa Luân Hoán và bè bạn, viết dưới dạng nhật-ký tình-bạn văn-chương. Đọc Dựa Hơi Bè Bạn là cùng với Luân Hoán đi lang thang qua một công viên thoáng, một cuộc dạo chơi dông dài, ngẫu nhiên và đầy tùy hứng.

Độc giả có thể liên lạc với nhà xuất bản Nhân Ảnh qua địa chỉ sau:

lehan3359ca@yahoo.com

bài đã đăng của Luân Hoán