- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sách mới xuất bản trong tháng 7.2010 & 8.2010 của Cơ sở Thư Ấn Quán và tạp chí Thư Quán Bản Thảo

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Trong hai tháng 7 và 8 năm 2010, Cơ sở Thư Ấn Quán và tạp chí Thư Quán Bản Thảo tại New Jersey, đã tung ra 4 tác phẩm mới dưới hình thức "Book-On-Demand" và " Chỉ tặng khi có yêu cầu" sau đây.

1.

clip_image002

Truyện ngắn Lê văn Thiện trước 1975, in lại hai tập truyện được xuất bản trước 1975. Một do Văn xuất bản, năm 1969: "Một Cách Buồn phiền". Và một do Côi Sơn xuất bản năm 1971: " Sao không như ngày xưa". Bìa do họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi vẽ, và trình bày. Sách dày 210 trang

2.

clip_image004

Trang sách và những giấc mơ bay Tập I của Nguyễn Lệ Uyên.. Tập I viết về những tác giả/tác phẩm miền Nam: Võ Hồng * Y Uyên * Hoài Khanh * Từ Thế Mộng * Nguyễn Bắc Sơn * Phạm Ngọc Lư * Khuất Đẩu * Vũ Hữu Định * Lê Văn Trung * Kiều Mỹ Duyên * Trần Hoài Thư * Linh Phương * Lâm Anh * Lê văn Thiện * Lữ Quỳnh * Nguyên Minh * Lữ Kiều. Sách dày 210 trang.

3.

clip_image006

Chân dung tự vẽ Tập truyện của Nguyễn Lệ Uyên. Bìa của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Gồm những truyện mới nhất của một cây bút rất quen thuộc trước và sau 1975. Sách dày 210 trang.

4.

clip_image008

Thơ từ cõi nhiễu nhương. Tập I. Dày 456 trang. Tập họp những bài viết đã đăng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo về các nhà thơ miền Nam:

HOÀI KHANH * HOÀNG XUÂN SƠN *LÂM ANH *LÊ VĂN TRUNG *LINH PHƯƠNG * LỮ QUỲNH *NGUYỄN BẮC SƠN *NGUYỄN NHO SA MẠC *PHẠM CAO HOÀNG * PHẠM NGỌC LƯ * PHAN NHỰ THỨC *THÀNH TÔN *TRẦN DZẠ LỮ *TRẦN HOÀI THƯ *TRẦN KIÊU BẠT *TRẦN PHÙ THẾ *TRẦN VĂN SƠN *TỪ THẾ MỘNG *VŨ HỮU ĐỊNH

Qua những người viết:

Đặng Tiến, Nguyễn Lệ Uyên, Phong Nhã Trần Phong Giao, Khuất Đẩu, Trần văn Nam, Lê văn Trung, Luân Hoán, Nguyễn Liệu, Nguyễn Vy Khanh, Trần Doãn Nho, Đỗ Hồng Ngọc, Phạm văn Nhàn, Cao Vị Khanh, Nguyễn Cát Đông, Trần Hoài Thư, Cao Thoại Châu, Lương Thư Trung…

Các sách trên chỉ in tặng khi có yêu cầu. Muốn có sách xin gởi tem cước phí tượng trưng về:

Thư Ấn Quán, POBox 58 South Bound Brook, NJ 08880.

Email: tranhoaithu@verizon.net

bài đã đăng của Trần Hoài Thư