- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nạn nhân mới nhất: Mạng Đàn Chim Việt bị tin tặc tấn công lần nữa

Phóng ảnh trang chính của mạng Đàn Chim Việt www.danchimviet.com

8:35PM 23.08.2010 giờ California – Hoa Kỳ (GMT –8)

 

 

danchimviet

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Nạn nhân mới nhất: Mạng Đàn Chim Việt bị tin tặc tấn công lần nữa"

#1 Comment By Hoàng Ngọc-Tuấn On 23 August 2010 @ 9:28 pm

Bọn chúng càng ra sức đánh phá, bịt miệng, ngăn cản tự do ngôn luận, thì làn sóng tự do ngôn luận sẽ càng dâng cao nữa.
Chỉ những kẻ hoàn toàn vô đạo đức mới không cảm thấy lợm giọng buồn nôn khi chứng kiến những chiến dịch đạo tặc và phá hoại như thế này.
 

#2 Comment By lê cao Nguyên On 24 August 2010 @ 10:42 am

Hoan nghênh tinh thần “chiến đấu ngoan cường” của tất cả cac “chiến sĩ văn hóa TỰ DO” trên báo mạng .
Ke thù đánh phá chúng ta như thế, chưng tỏ “tên đã trúng đích” va chúng sợ những xạ tiển . Các ban nên vui mừng, một mặt củng cố thành lũy cho thật vững chăc để đich không thể đột nhập vào được .

#3 Comment By Nhỏ Thanh On 25 August 2010 @ 2:34 pm

Đây chiếc thẻ bài: “Sinh Tử Lệnh”
Thông điệp ngầm đưa với chúng mày
Bọn diễn biến hòa bình phản động
Chúng tao là đệ tử Bắc Kinh

Đây chiếc thẻ bài: “Sinh Tử Lệnh”
Chúng tao mang sẵn ở trong người
Thằng nào trông thấy là phải chết
Bọn “hòa bình – phản động” nhớ không

Đây chiếc thẻ bài “Sinh Tử Lệnh”
Chúng tao, Công An Mạng Việt Nam
Một khi đã phải giơ ra nhé
Là quyết ăn thua với chúng mày

Đây chiếc thẻ bài: “Sinh Tử Lệnh”
Giơ lên là thấy máu nghe chưa
Chúng mày không hãi thì khắc biết
Chúng tao đệ tử của Trung Hoa

Vừa vào trang của Đàn Chim Việt và vẫn thấy chiếc thẻ bài “Sinh Tử Lệnh” này ….