- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khi chui ra ♦ Nửa đêm ở gần Vegas

 

 

 

Khi chui ra

 

những mẫu tự như đầu ngón tay
chứa máu

những dòng thơ ấy
lại nằm ngoài lòng bàn tay

em đã bỏ lại
quá nhiều cây số và quá nhiều mẫu tự

tôi chỉ ngồi cách mặt trăng một cửa kính
và một ngón tay

trong kẽ nứt của đường chỉ
tôi nhớ muối
và chui vào một cái đồng hồ
nằm co quắp
để
đạp một tiếng khóc ra ngoài

 

 

 

Nửa đêm ở gần Vegas

 

cái đẹp của mẫu tự
là thế giới có thể xuất hiện cùng một lúc

tôi nổi hứng lái xe
gần 4 tiếng và hơn 400 cây số
cho đến lúc tới một trạm xăng gần Las Vegas

giữa trời sao
tôi thấy mình không thể
quay lại
trước một thế giới không dễ dàng biến mất cùng một lúc
 

Aug 21, 2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế