Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ Email bài này

Clouds Flew Away


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 19.08.2010

Translated from the Vietnamese original “Mây bay rồi” in Trần Tiến Dũng, Mây Bay Là Bay Rồi (Saigon, 2010), e-book version on Tienve.org

 

 

 

Clouds flew away
on a roofless sky.
Yesterday the clouds flew away.

It was a thing I knew for sure
a thing I knew how heavy my longing for it
was like: a man who fell flat on his face by himself
like the dead fallen flat on their own faces.
Talking to an old person like
you was what I didn’t want to.

For sure
I wanted to know where it had gone
                            the face of the one I love
where it had returned to 
                            my face of freedom.

In empty space a hand remained that waved
forever without knowing what to expect
so talking to the clouds was the best
                            way to keep remembering.
How did I know in defiance you’d walk away
while the tree fruits were simmering with
cracks like the boundaries that enclosed someone.

Why did I keep saying the one thing everybody
knew: The clouds flew away!

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Tiến Dũng

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)