- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trong cơn khát

 

Trong cơn khát

Ta ngoạm một vốc tuyết vĩnh cửu bắc cực

Nước chảy vào thân thể ta

Ta sống

Trong cơn khát

Ta ngoạm một vốc tuyết vĩnh cửu nam cực

Nước chảy vào thân thể ta

Ta sống

Trong cơn khát

Ta uống máu ta

Nước tiểu ta

Nước biển mặn đắng

Ta sống

Trong cơn khát

Ta uống những dòng máu người bị thủ tiêu

                                                 chảy thầm

                                                 trong đêm

Ta chết

Trong cơn khát

Ta uống từng giọt

                           Từng giọt

máu chảy ra

                           từ nội chiến

                           từ khảo tra

                           hận thù chủng tộc – tôn giáo

Ta chết

Máu

Máu ấm nóng thân nhiệt

Làm cho ta chết

Tuyết vĩnh cửu

Sự lạnh cóng ươm mầm,dưỡng nuôi sự sống

Máu ấm nóng thân nhiệt – máu của sự sống

Chảy ra do hận thù

Là nỗi chết

                      Nỗi chết

                                      Nỗi chết

Người đã ngồi dưới gốc bồ đề hai ngàn năm trăm năm

Tìm ra con đường giải thoát mê lầm

Người đã chịu chết trên thập tự hai ngàn năm

để đem lại tình thương cho nhân loại

Nhân loại vẫn mê lầm

Nhân loại vẫn chiến tranh

Trong cơn khát

Ta sống bằng tuyết lạnh vĩnh hằng

Hay ta chết vì máu người ấm nóng!

DUNG NHAM

1994-2006

 

bài đã đăng của Dung Nham