- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

triển lãm – cuộc sống của chúng tôi, cái nhìn từ lịch sử

Dự án “Tìm hiểu sự phân biệt đối xử và kỳ thị đối với cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính ái và hoán tính (LGBT) tại Việt nam” của Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đang chuẩn bị triển lãm về cuộc sống của những người đồng tính, lưỡng tính ái và hoán tính tại Việt Nam có tên "Cuộc sống của chúng tôi, cái nhìn từ lịch sử” vào đầu năm 2011 tại Hà Nội.

Triển lãm nhằm tái hiện lại cuộc sống của những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính luyến ái và hoán tính. Cuộc sống mà vẫn thường bị nhiều người trong xã hội hiểu sai và không cho nó vị trí mà nó đáng có. Ban tổ chức kêu gọi sự đóng góp của các anh chị và các bạn với những câu chuyện, hình ảnh, và hiện vật có ý nghĩa với anh chị trong cuộc sống tâm tư tình cảm, cùng với quá trình nhận diện bản thân mình. Những điều này để riêng lẻ thường chỉ có ý nghĩa với một vài cá nhân nhưng tập hợp lại sẽ là sức mạnh thay đổi xã hội, sẽ giúp mọi người hình dung ra lịch sử về các mối quan hệ cùng giới tại Việt Nam, và sẽ  giúp thay đổi cái nhìn của xã hội về cuộc sống của những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính luyến ái và hoán tính. Phần triển lãm nghệ thuật sẽ gồm tạo hình, các bài báo, truyện, phim viết về các mối quan hệ cùng giới, hay việc thể hiện giới tính trong đời sống của những người đồng tính, lưỡng tính ái và hoán tính (LGBT) tại Việt nam.

Xin xem phần thông tin liên lạc trong tờ rơi bên dưới, và nhấn vào link dưới đây để xem slideshow:

 

to_roi_A5_cuoi

 


Call for contribution to exhibition "our life, looking from history"

Click here to view CCIHP CIHP’s slideshow

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "triển lãm – cuộc sống của chúng tôi, cái nhìn từ lịch sử"

#1 Comment By Kinh Duong Vuong On 15 August 2010 @ 10:20 pm

Một việc làm hết sức có ý nghĩa và nhân bản . Xin hoan nghênh Ban tổ chức . Chúc cuôc triển lãm thành công tốt đẹp .