- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cháu tôi, nhà sưu tập

 

Cháu tôi, mười một tuổi, thích sưu tập
phiếu bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ;
xe hơi bằng nhựa, xe đua, pickup;
xe lửa bằng thép đúc, chì hay gỗ;
tem Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Cộng—
bạn ba cháu xem xong, ngồi nghĩ ngợi;
huân chương quân Mỹ, Việt—quốc lẫn cộng—
ông ngoại đang xem, nước mắt ông rơi.

8/2005

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang