- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Băng qua Nước

 

Crossing the Water

Black lake, black boat, two black, cut-paper people.
Where do the black trees go that drink here?
Their shadows must cover Canada.

A little light is filtering from the water flowers.
Their leaves do not wish us to hurry:
They are round and flat and full of dark advice.

Cold worlds shake from the oar.
The spirit of blackness is in us, it is in the fishes,
A snag is lifting a valedictory, pale hand;

Stars open among the lilies.
Are you not blinded by such expressionless sirens?
This is the silence of astounded souls.

Băng qua Nước

Hồ đen, thuyền đen, hai con người giấy-cắt, đen.
Những cây đen đứng uống nước ở đây giờ ở đâu?
Bóng của chúng ắt phải phủ trùm Gia Nã Đại.

Một chút ánh sáng đang chảy chiết lọc qua từ những đóa hoa nước.
Lá của chúng không mong chúng ta vội vàng:
Chúng tròn trịa, dẹt phẳng và đầy lời góp ý tăm tối.

Những thế giới lạnh run rẩy từ mái chèo.
Tinh thần của sự đen là bên trong chúng ta, nó ở bên trong những con cá.
Một khúc cây đang nhấc lên một bàn tay trắng xanh, giã từ;

Những ngôi sao mở giữa những bông huệ.
Các anh không bị lòa mù bởi những nhân ngư bất động thế kia ư?
Đây là sự im lặng của những linh hồn bị kinh ngạc.

(Thường Quán chuyển ngữ)

bài đã đăng của Sylvia Plath