- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bọn ngoài hành tinh trông nghiêm trọng

 
Trong họ là một bụng cười
dù họ làm vẻ ngoài nghiêm trọng.
Họ, sau khi ngất ngưởng trên những quỹ đạo
để cười vào trái đất như một nắm đấm tanh tưởi,
giờ đây chơi
một trò lén lút.
Họ xuất hiện trong vẻ nghiêm trọng
giữa những thủ đô đang đổ máu.
Cứ như, có sự hiện diện bất ngờ của họ,
tình hình sẽ được giải quyết.
Sự hiện diện của một số sinh vật ngoài hành tinh
hôm nay làm cho nhiều người trái đất chết lặng.

7/2006

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang