- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

CUỘC CHIẾN CUỘC TÌNH

 
Em bé nhỏ mang trái tim Kuwait
Tình như hoa thả nổi mặt giếng dầu
Chàng đến chiếm bằng trái tim Iraq
Nhập cuộc tình đã để dấu thương đau
Em kiêu hãnh không kêu đời viện trợ
Ngực bi thương nhận vết đạn mù lòa
Giơ tay với trái tim chàng tẩm độc
Lệ thay dầu đã chẩy giữa đóa hoa
Hai tên gọi bỗng trở thành mật ngữ
Dùng hộp thư chuyển vũ khí tình yêu
Một cuộc chiến không chia phần thắng bại
Những dòng thư đốt cháy cả buổi chiều
Ôi cuộc chiến đến bao giờ chấm dứt
Lửa cháy Trung Đông thế giới khóc òa
Ôi chàng có yêu em xin vớt hộ
Giọt dầu nào còn lại giữa tình ta.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú