- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trong xứ sở hàm tiếu

 

Họ chỉ cười nửa nụ
Trên đau khổ đời mình
Chuyện đời cha đời chú
Họ làm như vô tình

Họ chỉ ăn nửa bữa
Cho kịp bước ra đường,
Sợ rằng đời nhộn nhịp
Chớp mắt sẽ qua cửa

Họ chỉ nói nửa câu
Nửa kia để bạn đoán:
Nửa câu cũng khiến người
Bị phạt không thích đáng

Họ chỉ làm nửa buổi
Ngủ trưa. Làm tới tối
Nếu làm hãng nước ngoài
Càng không thể làm dối

Họ chỉ vẽ nửa vời
Nên thiên đường không giống
Địa ngục lại đông vui
Thành tranh đời-nằm-mộng!

Họ chỉ đi nửa đường
Xa nhất, nửa địa cầu
Những người muốn đi nữa
Phải ở đảo chờ lâu

Trong xứ sở hàm tiếu
Én chỉ liệng nửa vòng,
Hoa chỉ nở nửa đóa,
Chí hướng hóa viển vông

2005

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang