- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

miền viễn cảnh

 

Đến nơi vì sao lạ đặt nhiều dấu cộng ở
Cánh quạt niệm
quay trên chiều dương khóa. Nầy xin hãy lạy đi!
lao tiếng va cọ lập nguyện nghìn lần
Bờ hồn nấu thấy tổ tiên tôi dừng chân trú.
tôi vò ý bông sóng của người lạ kia chiết điều to nhỏ
trong cung mơ ổ người ra ọt ạch
con gà trống gáy lên o ó
một giống người Mọi (man rợ giữa nền văn minh)
biểu tượng chim đại bàng tha đi…
máu suối vui tươi nơi bờ gạch đỏ – vách đá thiêng vị ảo
hình hài kia lạc tự nghìn năm khóc oán.
Chuyện sử Việt tôi – chiến tranh cầm lòng cơn dữ tợn
đôi chân tay đá – mặt xám đã chết hời
diển cảm thù hận…
đổ nét tiếng sét đọa đày ngầm đất nước lạc lốI đi
tại sao lại mỗI ngày vỏ tình vót xuống biển cạn…
Hồn vượt hình nhân tiến dậy đánh
dần xa (viễn cảnh) cắm lên vũ trụ vạn mắt hiện long lanh
sắp đặt đàn ma theo quỷ mà cắm – liệt kê cắm khuôn mặt máu
trơ trụi chết (hiện tại)
hóa bầu trờI khóc (tương lai) lên miền sa mạc máu vàng
như tôi chảy…đi thắp từng ngọn lửa cho mỗi chùm tay đêm
nhảy thở lùa theo bó hoa trắng vị đắng táp nhìn:
tia cầu vòng chỉ một màu đơn độc
tóc vẫn đơm rụng màu đen trắng.
Một bóng tôi cấu ra hài nhi xanh rêu mốc
sinh tồn bấm cho dân tộc sống
chỗ xa tôi vẫn ươm bàn chân dại

tại sao đi khắp nơi.

hlnt

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn