- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài ca người thất trận

 

hãy im lặng
người lính già thất trận
khi mắt đã mờ, chân đã mỏi
chiếc áo trận te tua
đôi giày “saut” mục nát
không còn sức hứng chịu cuộc thư hùng
trên trận mạc
thì hãy ngồi yên
để những thấm đau,
đục khoét trong tim óc
như ta đã lãnh nguyên
viên đạn ghim ngay lồng ngực
của ngày tàn cuộc binh đao
hãy im lặng
người lính già thất trận
thanh gươm cùn hoen rỉ
cây súng cũ bể nòng
thân xiêu tán muôn nơi
đất trời đổ nát
lắng nghe
những oan hồn u khuất
những nấm mồ hoang
mọc lên giữa cánh đồng bát ngát
nhìn vành khăn sô tức tưởi trên đầu chạy loạn
của một thời mang mặt nạ nhiễu nhương
thì hãy ngồi yên
để lòng mình lắng xuống
hãy im lặng
người lính già thất trận
hãy tự mình xóa đi
những thành trì kiên cố
dựng giữa lòng người
để tìm lại chính ta
những con người bất khuất
dù ta đã từng ngã gục
phải gượng đứng dậy thẳng người
hãy im lặng
người lính già thất trận

bài đã đăng của Phan Xuân Sinh