- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tài liệu nghiên cứu sức ảnh hưởng của phụ nữ

 

Câu đề nghiên cứu: Nhân loại sẽ ra sao nếu phụ nữ trị vì thế giới?

Câu trả lời của đàn ông: “Lúc ấy nhân loại sẽ trở về với chế độ nô lệ. Có nhiều hình thức nô lệ và nô lệ tình dục là một.”

Câu trả lời của đàn bà: “Khi ấy mọi xung đột mâu thuẫn đều được giải quyết một cách hòa nhã. Có nhiều giải pháp và mỹ nhân kế là một.”

Phối hợp hai đáp án và đưa đến kết luận: Nếu phụ nữ trị vì thế giới, nhân loại sẽ không cần đến vũ khí hạt nhân và súng đạn. Xác chết loang máu tươi sẽ không còn là cảnh tượng thường hằng.

 

 

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân