- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cái đèn và trái tim

 

Có một người tâm sự với bạn: Tôi có một chiếc đèn chưa hề thắp, còn nguyên cả một bình dầu sóng sánh. Thế rồi bóng tối đến, lăn xả vào chiếc đèn, chẳng mấy lúc không còn một giọt dầu nào cả.

Người bạn nghe xong, nói: Sao giống chuyện của tôi quá! Trái tim tôi đang nguyên vẹn, bỗng một ngày, có một người ghé chơi, gõ gõ vào ngực tôi, trái tim mất tiêu.

Người bạn lại nói: Tôi vứt cái đèn không đi rồi.

Người kia lắc lắc cái đầu: Phiền nhỉ, tôi không vứt được cái ngực rỗng của mình.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú