Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 21, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Truyện chớp Email bài này

Nữ Quyền Trốn Học / Feminism Plays Hooky

 

Nữ Quyền Trốn Học
Đặng Thơ Thơ

Sẽ có thời con trai Việt Nam đua nhau ghi danh học lớp Nữ Quyền. Họ học không phải do theo “mốt,” mà vì nhu cầu tiến thân cấp bách. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến với Việt Nam, như đã đến trước đó tại Trung Quốc, khi nữ quyền được giảng dạy ở bậc trung học, khi nam sinh viên phải lấy đủ số tín chỉ (units) mới được tốt nghiệp, và con trai muốn cưới vợ phải trình chứng chỉ nữ quyền để được đăng ký kết hôn.

Ấy là giáo dục đại chúng, cưỡng bách giáo dục ở những quốc gia tiên tiến. Vì nữ quyền là nhân quyền, mà nhân quyền thì tất yếu.

Với đàn ông hành nghề viết văn thì đòi hỏi có cao hơn một chút. Muốn viết về tình-dục-nữ họ phải được cấp bằng. Bằng phải có chữ ký chứng nhận của các cô giáo nổi tiếng Đỗ Lê Anhdao, Lê Thị Thấm Vân, Lê Quỳnh Mai, Lynh Bacardi… Hoàn toàn không phải vì chúng ta chuộng bằng cấp. Mục đích là bảo đảm giá trị của tác phẩm và nâng cao lương tâm nghề nghiệp. Ai trốn học sẽ bị treo bằng viết.

Nói chung người nào tâm thần tỉnh táo đều phải học, và đều phải thuộc lòng câu khẩu hiệu:

“Nhỏ mà không học nữ quyền,
Già ngồi sắc cực* trước bàn thờ, giả điên.”

*Ghi chú:
Sắc cực là một chữ văn vẻ và biến hóa, tùy tâm.
Có người khen: Sắc cực là một tiếng rất thiền.
Có người nói: Nó là một chữ rất thô (VD: sặc cứt hay sứt cặc)
Có người bảo: Nó chỉ tiếu lâm thôi, nó là cực sắc (như thanh gươm) để mà cắt (và) xực…

 

Feminism Plays Hooky
translated by Đỗ Lê Anhđào
There will be a time when Vietnamese boys and men fall over each other to sign up for classes on feminism. They do not sign up merely to follow a trend, but to satisfy a urgent need to better themselves. Certainly, that day will come to Vietnam, like it had come to China, when feminism was being taught in high school, when male students had to get enough credits to graduate, and young men who wanted to get married had to show their credits in order to sign up for a marriage license.

Feminism is public education, a requirement in developed countries. Because feminism is a human right, and human rights are indispensable.

For male writers, the demands are a little higher. In order to write about female sexuality, they have to be granted a certification. The certification has to be signed by the famous educators Đỗ Lê Anhdao, Lê Thị Thấm Vân, Lê Quỳnh Mai, Lynh Bacardi… This is not because we overvalue certification and licenses. The objective is to guarantee the quality of writing and to increase professional integrity. Whoever plays hooky will risk having his writing license suspended permanently.

In short, all sane and civilized persons have to learn feminism. At the most basic level, the slogan below has to be memorized by the young:

“If you didn’t learn feminism as a child,
You’ll be masturbating* in front of the altar as an old man.”

Notes:
In Vietnamese, masturbate is a multi-faceted verb, depending on the social context:
(1) At its most metaphorical, to masturbate is “to sew by hand” (i.e., mai tai–Southern dialect–not to be confused with the name of a tropical drink)
(2)To acknowledge camaraderie: to mastubate is to (hu)man (a variation of “to err is to human,” hence, a very zen word.)
(3) to insult: a very vulgar word from one man to another, abbreviated as “SC.” Regardless of the diacritical marks, one can say, “you can SC me!,” or “you can SC me!”–2 distinct meanings, because Vietnamese is a complicated and dangerous language.
(4) To equivocate, or to confuse–something Vietnamese feminist critics enjoy doing. In Vietnamese, to masturbate either means “to sharpen” or “to lop off.”

 

 

 

bài đã đăng của Đặng Thơ Thơ

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)