- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài kiểm tra nữ quyền


 

cảm hứng từ “Bài Kiểm Tra Năng Khiếu Của Wanda Coleman”


1. Những người đàn bà ủng hộ nữ quyền là:

a. đám gái ế chồng cho nên đâm ra chán đời thù hận đàn ông

b. những em bé gái chưa học tứ đức của phụ nữ Việt Nam

c. những nạn nhân của tệ nạn buôn người muốn được giải phóng

d. những người đàn bà hiếm muộn

e. những nhà hoạt động xã hội cần thiết cho nhân quyền

2. Văn chương nữ quyền là:

a. một sự gia hạn bất cần đờ cho “Những Độc Bạch Âm Đạo” của kịch tác gia Eve Ensler

b. một hành động phản kháng lại thành kiến xã hội

c. một mốt viết cho những nhà văn/thơ không tìm được cảm hứng

d. một phong trào thiết yếu cho xã hội văn chương bất bình đẳng

3. Văn chương gợi cảm là:

a. dâm thư được mặc áo mới

b. sản phẩm đặc biệt của nam giới

c. sự vuốt ve kích thích trước khi giao hợp

d. sự diễn cảm lành mạnh về tình dục của mọi giới tính

4. Nữ quyền cho phụ nữ Việt Nam là:

a. một khuynh hướng Tây Phương do các mụ đàn bà Việt-Mỹ hư hỏng bắt đầu

b. một lối sống của giới phụ nữ đồng tính luyến ái

c. một đám đàn bà ngu si chê bai phái nam để rồi sẽ bị tình cảnh “xuống sông cá sấu chê, xuống biển cá mập lắc đầu.”

d. một chân lý với những hy sinh của quá nhiều chiến sĩ vô danh

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao