- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đầu cọp đuôi heo

Đó là lúc tôi ngủ trần dưới một tàn cây thưa lọt đầy ánh sáng. Một con cọp vàng vằn đen, ngồi chễm chệ trên cháng ba bắt đầu đái lên người tôi. Đúng là hôi như… cọp. Trong lúc thảng thốt né tránh tôi vẫn thấy được nó thật là mập mạp và không phải là một con cọp.

Nó chính là một con heo quay vàng cháy.

Mấy người bạn tù đang nằm chung quanh tôi quát tháo ầm ĩ. Tôi bảo im lặng đi để tôi cắt thịt heo cho mà ăn.

“Thịt heo đâu?” Viên cán bộ coi tù hỏi.

“Ở trên đầu chúng ta.” Tôi vừa trả lời vừa đưa tay chỉ lên cây.

Viên cán bộ cho rằng tôi xấc nên đánh liên tiếp mấy báng súng thật mạnh rồi thọc luôn mũi súng vào ngực tôi, tôi ngất xỉu. Trong hôn mê tôi thấy mình liếm, mút, nhai lấy nhai để một miếng thịt heo rõ to và dần dần tôi biến thành một con heo ú nú. Nhìn chung quanh tôi nhận ra mình đang ở trong Trại Súc Vật của George Orwell.

bài đã đăng của Đặng Phú Phong