- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Viết Ở Café Mozart

mưa nhảy nhót trên môi
cái mưa tọc mạch ướt hương người
gài sâu sợi vải vào da thịt
tóc đổ vai tròn, tóc lệch ngôi

mưa dậy thì, mưa thoa son
có đâu dỗ được cái ghen hờn
từ anh cuống quýt lời thăm hỏi,
mưa thất tình hay thương nước non?

mọc cái gai mềm trên sống lưng
tội tôi; cảm cúm nữa không chừng
loi ngoi xé nát bài kinh cũ
ngực mềm vết chém, mủ ai mưng

lời ướt như loài chim chết đuối
hẹn hò mờ ám cả trăm năm

bài đã đăng của Hoàng Chính