- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Biện pháp phục hồi sự bế tắc

Một nam nhà văn đang trong thời kỳ bế tắc sáng tạo than van với bạn:
– Tôi cần đề tài cho một truyện ngắn.
– Hãy thử làm tình tay ba với hai cô điếm.
– Tôi cần cảm hứng để phát huy tốt đề tài.
– Hãy nhìn hai cô ấy hôn nhau.
– Tôi cần sinh lực để khai thác cảm hứng.
– Hãy để cho hai cô ấy hôn.
– Tôi cần âm tiết để phóng thích sinh lực.
– Hãy lắng nghe những tiếng rên.
– Tôi cần được kích thích để kết hợp âm tiết.
– Hãy cùng hai cô ấy giao cấu.
– Tôi cần sự chân thành để đạt đến kích thích.
– Hãy về nhà ngủ với vợ và bỏ ngay cái trò chơi văn chương khắt khe đòi hỏi này!!!

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân