- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Những vòm tóc

Năm nay họ quyết định nâng cao bờ tóc trán, uốn vểnh lên thành những mái vòm để làm sáng sủa những khuôn mặt.
Tôi thấy khá nhiều những mái vòm như vậy ở những nam nữ MC, ca sĩ trong TV và cả ở một nam bác sĩ – ở ngoài chiếc TV – trong phòng mạch nơi tôi đang ngồi chờ. Có vẻ như họ đang soi sáng thế giới này bằng những khuôn mặt họ.

Nhưng sau một hồi nhìn những MC và ca sĩ nhìn nhau dưới ánh đèn sân khấu, tôi thấy những mái vòm chỉ che lẫn nhau trong ánh sáng êm ả của thái độ yên tâm hết sức về thói quen tự chăm sóc.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang