- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Kế Hoạch Của Một Quảng Cáo Bơm Cấy Cu

Một ngày đẹp trời nọ, mẫu quảng cáo cho trung tâm sửa sắc đẹp nam giới chuyên việc bơm cấy cho cu bự ở Los Angeles quyết định rằng nó cần một phương pháp mới để có thể thành công hơn trong việc quảng cáo.
 
Nó quyết định đi hỏi không ai khác hơn là mẫu quảng cáo cho trung tâm sửa sắc đẹp nữ giới chuyên việc bơm cấy cho vú bự ở Las Vegas. Nó cần biết tại sao chuyện bơm vú bự lại được phổ biến hơn là chuyện bơm cu bự. Tại sao đàn bà cứ đua nhau đi bơm cho vú càng ngày càng bự càng ngày càng căng hơn xưa? Khi họ bơm xong có nhiều khi lại đi bơm lại vì sau khi về cởi áo so với bạn thì vẫn chưa đủ bự. Tại sao đàn ông lại không thể thoải mái bơm cu một cách lan rộng tập thể như vậy? Tại sao những mẫu quảng cáo bơm cu chỉ có thể nhút nhát được truyền một cách cá nhân trong những email điện thư còn những mẫu quảng cáo bơm vú thì được đăng một cách tự hào trên những bản dán yết thị đầy phố phường?
 
Mẫu quảng cáo cho trung tâm sửa sắc đẹp nữ giới chuyên việc bơm cấy vú ở Las Vegas đã có rất nhiều kinh nghiệm vì thành phố này tràn đầy vũ nữ ôm cột cần silicon đệm ngực khi ôm cột cho êm. Nó trả lời rất ngắn gọn và thẳng thắn:
 
“Bạn cố gắng tìm một quốc gia nào theo chế độ mẫu quyền thì sẽ có cơ hội thành công hơn. Vì nếu như những quốc gia mẫu quyền đó có phần nào giống quốc gia phụ quyền của chúng ta, thì truyền thống đô hộ của những người đàn bà trong vị trí quyền lực chắc là đã làm cho đàn ông có thói quen thiếu tự tin rất nhiều, và vì vậy việc đàn ông tranh đua nhau bằng kích thước cu chắc sẽ là phổ biến hơn. Nhưng trường hợp lý tưởng sẽ là: nếu như bạn có thể tìm được một quốc gia đã có truyền thống đo kích thước cu đàn ông một cách công cộng và thương mại như chúng ta đo vú đàn bà thì bạn sẽ có cơ hội thành công 100%”.
 
Đỗ Lê Anhdao/.

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao