- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

BACK TO NORMAL

 
đứng bên gốc cây
tùng đã hơn hai
trăm năm sống trong
japan tea gar-
den giở bài thơ
đại khái nói về
tử& sinh của ông
nhất hạnh tôi nhủ-
mình coi như sống
nay chết mai hơi
đâu nghĩ ngợi linh
tinh hiện tiền cứ
chơi một cách hết
sức cật lực như
thầy nhất hạnh đương
sống tỷ dụ- gặp
dịp là về việt
nam vi vút kể
luôn việc ăn ngủ
địt bợp phần sống&
chết có đụng vào
mỗi người một kinh
nghiệm đại khái khi
giở bài thơ nói
về sinh& tử của
ông nhất hạnh ra
việc tôi thầm nhủ
nãy giờ coi như
mình chết đi sống
lại hằng giây phút
ấy cái kinh nghiệm
có được trong mỗi
tích tắc hiện tiền
phải nói hắn là
chuyện bất khả tư
nghì. 

lưu hy lạc.

bài đã đăng của Lưu Hy Lạc