Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 16, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Buổi đọc ♦ trích: Sango

Lê Ðình Nhất-Lang dịch
Buổi đọc

Tưởng nhớ cha mẹ tôi

Tôi lại đang làm chuyện đó —
đọc cho cha tôi nghe những bài thơ mới
trong một giọng thiếu niên
đắm mộng.
Có điều lần này
là thơ về mẹ tôi —
không còn ở với ông,
bà nằm mọp trong giấc nghỉ lạnh.
Bà nhìn ra khỏi
ranh giới được phù hộ
từ góc của bà
trong cái tam giác của chúng tôi,
để thắc mắc tôi có mạnh khoẻ
(con trai bà, nhà thơ)
và để siết chặt tay cha tôi
cách nào tôi không nhận biết.
trích: Sango

Con trai Sango xuống tới dòng sông.
Ngày nắng nóng,
Và một kẻ lạ gạ gẫm chàng.
Giọng Sango trong sấm
trong đá của dòng sông.
Kẻ lạ là Eshu,
Eshu tên lường gạt,
Giả làm người
Như một người cố gắng làm người,
Và chỉ tìm thấy Cái Chết.
Cái Chết trong đá của dòng sông.
Con trai Sango xuống tới dòng sông.
Ngày nắng nóng,
Và một kẻ lạ gạ gẫm chàng.
Sango một vị thống lãnh làm vua ở Oyom,
tới khi những kẻ lạ phế ông.
Không dễ phế một vị vua
Nhiều ngựa, và sấm trên mặt.
Sango vào núi,
Gò chôn ông,
Ðể giáng sợ hãi vào tim những kẻ lạ,
Những kẻ lạ đã phế ông.
Con trai Sango xuống tới dòng sông.
Ngày nắng nóng,
Và một kẻ lạ gạ gẫm chàng.
Con trai Sango một người đẹp
vẻ đẹp cha chàng,
Ngủ và thức dậy trên tấm thảm chàng
chỉ biết buổi sáng,
Nhìn vào nhà, và nhìn ra đường,
Và thấy chẳng còn gì thừa hưởng.
Chẳng còn gì thừa hưởng,
Trừ sức mạnh cha để lại cho chàng.
Con trai Sango xuống tới dòng sông.
Ngày nhằm lúc nóng nhất,
Một kẻ lạ gạ gẫm chàng.
Cánh tay Sango như đập trên núi.
Kẻ lạ là Eshu,
Eshu tên lường gạt,
Con trai Sango thấy chẳng còn gì thừa hưởng,
Và giết Eshu, tên lường gạt,
Và lấy lại những gì của chàng.
Cái Chết trong đá của dòng sông.

                        Nguồn: Adewale Maja-Pearce, The Heinemann Book of African Poetry in English (Oxford: Heinemann International, 1990)

The Reading

In memory of my parents

I’m doing it again —
reading my father my new poems
in a trance-struck
adolescent voice.
Only this time
they’re about my mother —
no-longer with him,
couched in her cold repose.
She peers over
the charmed boundary
from her corner
of our triangle,
to wonder am I alright
(her son, the poet)
and to squeeze my father’s hand
so I don’t notice.
from: Sango

Sango’s son came down to the river.
The day was hot,
And a stranger accosted him.
Sango’s voice in thunder
in the stones of the river.
The stranger was Eshu,
Eshu the deceiver,
Pretending to be human
As a man struggles to be human,
And finds only Death.
Death in the stones of the river.
Sango’s son came down to the river.
The day was hot,
And a stranger accosted him.
Sango was king in Oyom a Alafin,
until strangers deposed him.
It is not easy to depose a king
Who has horses, and thunder in his face.
Sango entered the mountain,
His burial mound,
To strike fear into the hearts of strangers,
Strangers who oppose him.
Sango’s son came down to the river.
The day was hot,
And a stranger accosted him.
Sango’s son who is beautiful
with the beauty of his father,
Who sleeps and rises from his mat
knowing only the morning,
Who looks in the house, and on the road,
And finds nothing to inherit.
Nothing to inherit,
Except the strength his father has left him.
Sango’s son came down to the river.
The day at its hottest,
A stranger accosted him.
Sango’s arm is like the dam in the mountains.
The stranger was Eshu,
Eshu the deceiver.
Sango’s son found nothing to inherit,
And killed Eshu, the deceiver,
And took back what was his.
Death in the stones of the river.

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)