- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Superbowl

Đỗ Lê Anhdao chuyển ngữ

 
Sáng nay người ta loan tin Saddam Hussein đã bị treo cổ
và Julia Roberts đang có bầu đứa con thứ 3.
Người ta loan tin Bush đang nghỉ hè mùa đông ở trang trại Crawford, Texas.
Đêm qua Bush đã được thông báo về chuyện hành quyết Saddam
trước giờ đi ngủ khoảng 9 giờ tối, giờ CST*. Ông sẽ được tin xác nhận về cái chết của Saddam vào giờ ăn sáng.
Đêm qua, Bush không nằm mơ thấy mình cầm sợi giây
thòng lọng, mà chỉ mơ thấy ông đang ném quả banh bầu dục cho
trận Superbowl ở Miami trong vài tuần tới.
30-12-2006
*CST: Central Standard Time, giờ Texas.


Superbowl

This morning they announced that Saddam Hussein has been hanged and Julia Roberts is pregnant with her third child.
They announced that Bush is taking his winter vacation at his estate in Crawford, Texas.
Last night Bush was informed about Saddam’s execution before his bedtime at approximately 9 pm, CST*. He will receive a confirmation about Saddam’s death during tomorrow’s breakfast.
Last night, Bush did not dream of himself holding the hanging noose, he only dreamt of himself throwing the ball at the Superbowl in Miami in a few weeks.
12-30-2006
*CST: Central Standard Time, Texas’s time zone.
Translated by Đỗ Lê Anhdao/.

bài đã đăng của Lê An Thế