Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 15, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Chiếc giày kim cương của em


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 2.12.2006

 

Lê Ðình Nhất-Lang chuyển ngữ

 

Ðừng viết những bài thơ về chuyện đang diễn ra.
Bọn giết và bọn lừa, cơn mơ và cơn muốn,
 
lúc nào chúng cũng đang diễn ra.
Hãy bỏ chúng bên ngoài bài thơ.
 
Ðừng tả căn nhà mùa hạ mắt buồn của em
hay căn nhà mùa đông mắt tròn.
 
Ðừng viết về nỗi không nhà
hay chốn thân quen xa nhà.
 
Ðừng viết về chiến tranh,
dù em bênh hay chống,
 
vẫn là chiến tranh chết tiệt.
Ðừng nói về ngôn ngữ,
 
đừng nói về mất mát.
Ðừng đề cập đến sự thật hay cái đẹp
 
hay nắm xương tàn ông nội.
Không ai muốn biết
 
làm sao cha/anh/người yêu của em
trừ đi chính mình. Dao cạo, dây thừng hay súng,
 
có gì khác đâu?
Ðừng thì thầm điều gì về tuyết
 
trên quảng trường Contrescarpe,
điều gì về bướm đêm, những vòng cung chấp chới,
 
hay những ngọn tháp – cách nào ta trông chúng đổ.
Ðừng viết gì cả.
 
 
––––––––––––––
Nguồn: Michael Palmer, Company of Moths (New York: New Directions, 2005)
 
 
Your Diamond Shoe
 
Don’t write poems about what’s going on.
Murderers and liars, dreams and desires,
 
they’re always going on.
Leave them outside the poem.
 
Don’t describe your sad-eyed summer home
or wide-eyed winter home.
 
Don’t write about being homeles
or your home-away-from-home.
 
Don’t write about war,
whether you’re against or for,
 
it’s the same fucking war.
Don’t talk about language,
 
don’t talk about loss.
Don’t mention truth or beauty
 
or your grandpa’s bones.
No one wants to know
 
how your father/brother/lover
deducted himself. Razor, rope or gun,
 
what’s the difference?
Whisper nothing of the snow
 
on the Contrescarpe,
nothing of moths, the fluttering arcs,
 
or the towers—how we watched them fall.
Don’t write at all.
 

bài đã đăng của Michael Palmer


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)