Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 15, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Phòng thí nghiệm từ vựng


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 2.12.2006
Lê Ðình Nhất-Lang chuyển ngữ
 
 
Từ này nghĩa là có,
mặc dù, có lẽ, hoặc không,
tuỳ tình cảnh.
Từ này nghĩa là mong muốn,
tình yêu, tình bạn, hiếp dâm, hoặc cơn thèm đột xuất
lôi kéo người nào vào một cuộc đối thoại
triết lý.
Từ này không thể học được,
nghĩa của nó kín đối với mọi người ngoài.
Nó không thể phát âm được
cũng không thể nhớ được.
Từ này hay thay đổi và có thể được viết
theo vô số cách.
Nghĩa của nó, tuy nhiên, chính xác.
Từ này cũng hay thay đổi,
và có thể được dùng thay cho bất cứ từ nào khác,
mà không mất đi ý nghĩa.
Từ này chỉ có thể được ám chỉ, ngụ ý,
và do đó không xuất hiện trong sách,
ngay cả trong từ điển cũng không.
Từ này không thể nói hay thấy được.
Tuy vậy, nó có thể được viết tự do,
nhưng chỉ trong bóng tối hoàn toàn.
Từ này có nghĩa là vật này khi nói bởi một người đàn ông,
và là vật khác, hoàn toàn khác biệt, khi nói bởi một người đàn bà.
Từ này nghĩa là bây giờ, sắp sửa, hoặc không bao giờ,
tuỳ tuổi người nói.
Từ này nghĩa là ở đây, ở đàng kia, hoặc chẳng ở đâu,
tuỳ quốc tịch người nói.
Người ta thường nói rằng người bản xứ
sẽ chỉ có dạy người nước ngoài một ngôn ngữ giả, thoái hoá,
một hệ thống giả tạo của những dấu hiệu
nhại lại ngôn ngữ thật.
Người ta cũng nói rằng người bản xứ
không biết ngôn ngữ của chính mình,
và phải bắt chước những ngôn ngữ giả dối của người nước ngoài,
để hiểu ra ý nghĩa đời mình.

Linh Dinh
Vocab Lab
 
 
This word means yes,
however, maybe, or no,
depending on the situation.
This word means desire,
love, friendship, rape, or a sudden urge
to engage someone in a philosophical
conversation.
This word is unlearnable,
its meaning hermetic to all outsiders.
It can neither be pronounced
nor memorized.
This word is protean and can be spelled
an infinite number of ways.
Its meaning, however, is exact.
This word is also protean,
and may be used in place of any other word,
without loss of meaning.
This word can only be hinted at, implied,
and thus appears in no books,
not even in a dictionary.
This word can neither be spoken nor seen.
It can be freely written, however,
but only in complete darkness.
This word means one thing when spoken by a man,
and another thing, altogether different, when said by a woman.
This word means now, soon, or never,
depending on the age of the speaker.
This word means here, there, or nowhere,
depending on the speaker’s nationality.
It has often been said that the natives
will only teach foreigners a fake, degraded language,
a mock system of signs
parodying the real language.
It has also been said that the natives
don’t know their own language,
and must mimic the phony languages of foreigners,
to make sense out of their lives.
From Linh Dinh, American Tatts (Tucson: Chax Press, 2005)

bài đã đăng của Đinh Linh


Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)