- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bản tin bất động

 

 

 

bóng núi mười lăm năm bất động
tuyên dương một đôi cổ tay trở thành bất động
biết lúc lắc theo kiểu truyền thống bất động

thời của em thế giới bất động
hỏa tiễn đạn đạo bay qua những cái đầu bất động
trong ánh phất phới của một sân phơi bất động

đuổi theo nó là lời reo hò bất động
của một trăm ủy ban và nhà thầu bất động
những chính khách bất động

chỉ nói thứ ngôn ngữ bất động
họ sẽ phủ cho em một tấm khăn bất động
bằng từ ngữ rồi đứng bất động

tiễn em đi trên con đường bất động
trải bằng phó sản dầu hỏa và các chất liệu bất động
nhớ đón đọc trên báo của một ngày mai bất động

một bản tin bất động
 

6/2006

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Bản tin bất động"

#1 Comment By vuong minh On 21/07/2010 @ 5:15 chiều

Đọc bài thơ dậm đặc tính chất Lê đình nhất lang, nổi hứng tôi phóng theo.
– cứ coi nó như ba chữ của bùi gíang “.. vui thôi mà.”

.. bóng núi mười lăm năm phát động cỡn
một đôi cổ tay tuyên xưng bỗng động cỡn
kiểu lúc lắc truyền thống là động cỡn

.. thời của ta thế giới động cỡn
hỏa tiển đạn đạo bay qua những cái đầu động cỡn
nhiều ánh mắt phất phới trên một sân phơi động cỡn

.. đuổi theo nó là lời reo hò động cỡn
của một trăm ủy ban và nhiều nhà thầu động cỡn
những chính khách động cỡn

.. chỉ nói thứ ngôn ngữ động cỡn
họ sẽ phủ lên ta một tấm khăn động cỡn
bằng thứ từ ngữ rồi sẽ động cỡn

.. tiễn ta đi trên con đường động cỡn
trải bằng phó sản dầu thô và các chất xám động cỡn
nhớ đón đọc trên báo của một ngày mai động cỡn

.. một bản tin động cỡn nốt.