- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cây cầu khỉ

Cây cầu khỉ

đêm sặc mùi nhớ
nhớ sặc mùi cải lương
tôi đến nhà em
đi qua cây cầu khỉ
tôi đòi hôn lên vú cuả em
đôi vú trắng tinh khiết
hai núm nhỏ bằng hạt đậu
đỏ như ráng trời
em nhất định không chịu
tôi nhất định hôn
nên cuộc tình ta chẳng thể nào chung lối
tưởng là thôi
vậy mà em vẫn dõi
bước đời tôi:
lính
lấy vợ
đi mỹ
bốn mươi năm
gặp em
rõ ơi là khỉ
em vẫn không chồng
dẫu rất nhiều người năn nỉ
em vẫn bưóc không qua
cái cầu khỉ trước nhà em
khỉ ơi là khỉ.

The monkey bridge
 


English translation by Nhat-Lang Le

night reeked of remembrance
remembrance reeked of southern opera
I came to your house
past a monkey bridge
I asked to kiss your breasts
a pair of breasts white and pure
two nipples small as beans
red as sky clouds
your refusal was determined
my kissing intention was resolved
thus our love never went all the way through
I guessed that was it
still you kept
following my life-steps:
enlisted
married
imprisoned
gone to America
forty years
seeing you
oh monkey me monkey my
you were still without a husband
although so many had begged
you still could not cross
the monkey bridge in front of your house
oh monkey me monkey my

bài đã đăng của Đặng Phú Phong