- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chùm nho tình yêu

Anh

Có người nói với em tình yêu giống như một chùm nho
mỗi lần yêu là mỗi lần mất đi một trái
trái thứ nhất hái
chùm nho vẫn còn nguyên
trái thứ hai hái
chùm nho vẫn còn nguyên
trái thứ ba tự nhiên rơi xuống
chùm nho đã mang dấu héo tàn
em vội vã bọc chùm nho lại
cất vào tủ lạnh
như cất chính trái tim mình
trong lồng ngực mùa đông
Khi anh đến
anh có mang cho em
một chùm nho mới
một chùm nho chưa mất một trái nào.

TMT

bài đã đăng của Trần Mộng Tú