Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 13, Dịch Thuật, Sáng Tác, Truyện chớp, Từ Việt ngữ Email bài này

Her secret weapon against desire

translated by the author
from Vũ khí bí mật của niềm khát khao (damau.org 11)

She steps into the forbidden gate of the dinner date, dragging along much anxiety; do her wavy curls radiate enough sexiness to seduce his immense hands into that silky bed of strands; is her vintage amethyst open back sweater soft enough to soothe his tenderness of missing; are her chestnut brown eyes luminous enough to hypnotize his belief that a meteorite of love lightning has just fallen upon him; are her cheeks rosy enough to command the uncontrollable forward movement of his chapped yet lusty warm lips; is her minty smile rapturous enough to postpone a sense of hopeless coming from his breath; are her primitive magic tricks stimulating enough to provoke an unexplainable conflict between his passion and indifference; does the white peony scent of Michael Kors perfume circulating within her trembling body make him think of another woman in the past?
Throughout the night, only three comforting thoughts pass through her restless mind; the old granny panty she is wearing, her unshaven hairy legs, and an absolute sense of respect for his wife.

lưu diệu vân

bài đã đăng của Lưu Diệu Vân

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)