- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Căn cước của tim

 

1.
là hiến dâng?
hiến dâng nào trọn vẹn, nếu không lần tin trao?

2.
là đón nhận?
đón nhận nào tận tuyệt, khi san sẻ chưa từng?

3.
là hạnh phúc?
hạnh phúc nào thăng hoa, khi quen rồi mất mát?

4.
là đớn đau?
đớn đau nào trầm sâu, khi cạn nguồn đơn chiếc?

5.
là ánh sáng?
ánh sáng nào hào quang, khi buồn bình minh vội?

6.
là bóng tối?
bóng tối nào vây quanh, khi ngày dài vô tận?

7.
là dư âm?
dư âm nào vang vọng, khi biển-ký-ức cạn khô?

8.
là lặng im?
im lặng nào dội bưng, khi mặt-đất-buồn địa chấn?

9.
là khoảnh khắc?
khoảnh khắc nào trường miên, khi ngày tháng tàn phai?

10.
là thiên thu?
thiên thu nào sát na, trong chớp mắt nguồn cơn?
Căn Cước Của Tim
sinh: Ngày-Biết-Buồn-Vui
quê quán: làng Yêu Thương, tỉnh Ganh Ghét, nước Nhân Gian
màu: đen & đỏ
kích thước: dài-vô-hạn & ngắn-cực-kỳ
dị dạng: (không có)
dị tính: quảng đại & ích kỷ, có khi cùng một lúc

Nguyễn Phước Nguyên
chữ ký

bài đã đăng của Nguyễn Phước Nguyên