Trang chính » Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 13, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ Email bài này

Những Mâu Thuẫn Nhỏ

poem
Do Le Anhdao
Đặng Thơ Thơ dịch

When my parents got married
It was September 1975 in Viet
Nam and they both had been
Robbed by the times: my father
Of his law degree and my mother
Of her French professor father
Pedigree.
 
They had two daughters and
Named them both after plants
Of the East: my sister Thanh
Truc the refined bamboo and
Myself Anh Dao the vibrant cherry
Blossom.
 
My mother gave us two last
Names: both hers and my father’s
In fear of losing her bloodline.
My dad’s mother called her
Selfish and western but her
Unflinching feminism was
Before-the-times kaleidoscopic.
 
Twenty six years later I stumble
Across American-made
Pornography with Asian actresses
And Hispanic actors and learn that
One of the Asian female porn star’s
Screen name is Sushi Blossoms
And she claims to prefer Western
Men because they don’t have
Bamboo penises.
 
I call myself an Asian rights activist,
Advocate against the sex industry,
And credit my mother for my
Willfulness. But the times continue
To imprison us because when Má
Reminds me of my lack of a six-digit
Income since I never became a
Doctor, lawyer, engineer; I tell her
I will have children with my unwed
Lived-in boyfriend and let them take
His last name.

 
 
 
Những Mâu Thuẫn Nhỏ
Đặng Thơ Thơ dịch

 
Khi ba má tôi thành hôn
vào tháng 9 năm 1975 ở Việt
Nam cả hai đều bị
thời gian đánh cắp: ba tôi
mất văn bằng Luật và má tôi
mất thân phụ giáo sư Pháp văn
Thế gia vọng tộc.
 
Họ được hai con gái và
đặt tên con bằng cây cỏ
đông phương: chị tôi Thanh Trúc
cây trúc thanh tao và tôi Anh Đào
hoa đào nở rực.
 
Má lại đặt cho chúng tôi hai
Họ: họ của bà và họ cha tôi
Vì sợ mất người nối dõi.
Thân mẫu của ba nói má tôi
Ích kỷ và tây hóa nhưng
nữ quyền bà không nao núng
Biến ảo đi Trước-Thời-Gian.
 
Hai mươi sáu năm sau tôi sẩy chân
Trên sách báo khiêu dâm Hoa Kỳ
Với nữ tài tử Á châu và nam tài tử La tinh
Một cô tài tử phim xếch
Có tên màn ảnh Sushi Anh Đào
Cô tuyên bố chuộng đàn ông tây phương
Vì họ không có cu như
Thanh trúc
 
Tôi gọi mình là người phấn đấu cho quyền lợi Á Châu,
dấn thân chống kỹ nghệ tình dục,
và biết ơn má cho mình tính
Ương Ngạnh. Nhưng thời gian cứ tiếp
tục giam hãm chúng tôi khi Má
nhắc nhở lương tôi không đạt mức 6 số
vì tôi đã không chọn làm
bác sĩ, luật sư, kỹ sư. Tôi bảo má
tôi sẽ có con ngoại hôn với
người tình đang chung sống và để con tôi
lấy họ cha chúng.
 
Đỗ Lê Anhdao/.
Đặng Thơ Thơ chuyển ngữ

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao

Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)