- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thành viên

 

anh vào phòng đây làm việc
thành viên tám bốn không sáu
anh đừng né cũng đừng đá
không ai giúp được anh đâu
nhìn đây bài kể danh sách
ch..tôi nói với anh thế

không phải chúng tôi không biết
câu chuyện rất là đơn giản
tôi biết cần phải làm gì
con người không thể che dấu
ch..tôi nói với anh thế
sau vụ án mờ tám mươi

anh đừng nói chuyện ra tòa
không biết không nghe không thấy
mai này đã hết tình người
ch..tôi nói với anh thế
không hợp tác, vấn đề đấy
ngồi đây nói chuyện chơi đâu

tôi đâu cần anh đối chất
hỏi chứng cứ hay vu khống
ch..tôi nói với anh thế
không phải chúng tôi không có
những việc những điều đây đó
chỉ muốn nghe anh giải bày

anh em mình cũng thân tình
ch..tôi nói với anh thế
anh diễn đàn này đảng kia
thế nào giữa bốn bức tường
họ là ai, làm trò hề
anh đừng bày đặt đấu tranh

ch..tôi nói với anh thế
không bao giờ để anh làm
bất hợp tác, gì dân chủ
chỉ nghe lời nọ lời này
ch..tôi nói với anh thế

tiếng xe ngoài
đập bàn
cánh cửa đóng
dân chủ giữa bốn bức tường
sáu đoạn sáu câu sáu chữ
trong hạt tâm nở hoa

bài đã đăng của vi lãng