- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trong những biếm họa trên báo Đan Mạch

 

Tôi hiểu nhất hình ông đạo đưa hai bàn tay ra
đuổi xuống khỏi thiên đàng
những chàng tử vì đạo:
chẳng còn gái trinh nữa đâu.

Lời cảnh cáo cho bọn giống đực ham chiến tích hão
muốn đến bất cứ đâu:
Âu Mỹ chẳng còn nhiều
gái trinh trên mười tám tuổi.

Còn ở Trung Quốc ngay hiện tại và trong tương lai
sẽ vô phương cứu nổi
cái nạn thiếu đàn bà
không kể tuổi tác hay trinh tiết.

Riêng hai bàn tay xua đuổi thì tôi rành ngay từ hồi
ai nấy quyết tử
vượt biên ở quê tôi
khoảng cuối thập niên 70.

Ðó là lời từ chối đối với mọi thuyền nhân tấp vào đảo,
đàn ông lẫn đàn bà, rằng
thiên đàng không bao giờ
dễ dãi. Vì ở hí trường

của lịch sử còn bảng cấm trong khu những văn minh
cao cấp ở màn hai.
Màn một qua lâu rồi,
từ cả thiên niên kỷ trước,

khi người xem kịch vào rạp lần mò tìm chỗ ngồi
nơi các tầng khác nhau
chỉ ở độ cao thấp
sau khi cửa vào đóng sập.

 

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang