- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

người đi, năm ngón tay

người đi qua chốn hờ
có nghe sóng biển mời
vàng võ thân mỏi chờ
sắc màu năm ngón tay

từ đứng giữa một ngày
đồng lúa nở chiêm bao
nắng cào vai xanh xao
tay buồn trên phím tay

người đi gầy trong đêm
đong giọt đỏ qua tờ
thân dòng xuôi cơn mơ cánh giữa mùa gió đợi

về cuối mỗi con đường
sóng rồi cũng xa xăm
bụi tro thiêm thiếp nằm
đen miết hai bàn tay

người đi qua núi đồi
trắng một lần dưới mây
còn lại những tháng ngày
nhìn lại một nắm tay

10/06

bài đã đăng của vi lãng