- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đọc Từ Trên Xuống Dưới

Đỗ Lê Anh Đào

 

 

 

Đọc Từ Trên Xuống Dưới
 

Uptown – United Nations

Phố Trên
Góc Đường 42nd Street và 1st Avenue
Downtown – Ground Zero
(former World Trade Center)
Phố Dưới
Góc Đường Cortland St. và Financial District
Ở lâu đài Liên Hiệp Quốc
đằng sau ngai vàng của Security Council
là một bức tranh khổng lồ hình phượng hoàng.
Cô hướng dẫn viên người Nam Hàn
da trắng nõn tóc nâu uá mắt một mí
giới thiệu đây là tại vì loài người như phượng hoàng
tái sinh từ tro bụi của chiến tranh.
Khi phượng hoàng tái sinh ở thế kỷ hai mươi mốt
những hóa học gia có pha chế lại thành phần cấu tạo tế bào di truyền hay không?
?sao con người tái sinh để giết con người?
Do Le Anhdao
NYC 10/06
 
 
Read From Top To Bottom
 
Uptown
42nd Street & 1st Avenue
United Nations Complex
Downtown
Cortland St. & Financial District
Ground Zero
At the United Nations Complex
Behind the throne of the Security Council
Lies a gigantic painting of a phoenix
The South Korean female tour guide
Light milk skin bottle brown hair tiny eyelids
Introduced that was because humankind has the spirit of the phoenix
Reborn from the ashes of wars.
When a phoenix is reborn in the 21st century,
Will chemists reprogram their genetic composition?
Why have humans been reborn to kill?
Do Le Anhdao
NYC 10/06

 

 

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao