- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Triền Núi Tâm Cảnh số 6

 

 

 DSC_0050(2)

Triền Núi Tâm Cảnh số 6
sơn dầu, 48 x 30 in. (2010)
Nguyễn Việt Hùng

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Việt Hùng