- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sinh Nhật của Một Người Không Còn Trẻ

sinhnhatfront Sinh Nhật của Một Người Không Còn Trẻ

tập thơ

Lữ Quỳnh

nhà xuất bản Văn Mới – 2009

bài đã đăng của Lữ Quỳnh