- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trăng

 

 

 

đã mấy ngàn năm
chúng nó chơi trăng
và để lại đây một người đàn bà cô quả

mùng một làm dáng lưỡi trai
mùng hai làm duyên lá lúa
son phấn rằm
và cười một mình

Hàn nhìn trộm cái khuôn vàng
Lý dành làm người đầu tiên
bao nhiêu cuộc tình chưa một lần sinh nở

thôi này trăng
người đi kẻ ở
thì hãy cố công giữ nước triều cường
thời của nữ quyền cần quái gì người thương

học tập mẹ của Phù Đổng Thiên Vương
mà đẻ ra một đứa
nhỡ đêm mất đèn
soi đường giúp thằng say rượu

nhắn chúng bay
đám làm thơ vô đạo
chơi trăng rồi lại quên trăng
mấy triệu năm sao dám gọi chị Hằng

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị